A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. június 30.,

kedd


 

90. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009.évi LXIII.törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése ésleküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
22828
138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól
22841
139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008.évi XL.törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet módosításáról
22845
76/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez éskorszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet módosításáról
22847
77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009.(V.14.) FVM rendelet módosításáról
22848
27/2009. (VI. 30.) IRM rendelet
Egyes, közjegyzői tevékenységről szóló rendeletek módosításáról
22859
32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet
A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről
22859
33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet
A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, apályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint apályázati eljárás szabályairól
23584
15/2009. (VI. 30.) NFGM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+Fésinnováció aversenyképességért prioritására és aRegionális Operatív Programok K+Fésinnováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól ésatámogatás jogcímeiről szóló 22/2007. (VIII.29.) MeHVM rendelet módosításáról
23590
26/2009. (VI. 30.) OKM rendelet
A 2001.évi C.törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések ésbizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007.(XI.13.) OKM rendelet módosításáról
23593
70/2009. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
23593
76/2009. (VI. 30.) KE határozat
Városi cím adományozásáról
23608
36/2009. (VI. 30.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
23609
37/2009. (VI. 30.) ME határozat
Az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke megbízatásának megszűnéséről
23609
38/2009. (VI. 30.) ME határozat
Szakállamtitkár felmentéséről
23609
39/2009. (VI. 30.) ME határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
23609

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.