A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2009. január 23.,

péntek


 

9. szám


 

Ára: 1395,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2009. (I. 23.) Korm. rendelet
A vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979.május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről
3417
9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet
Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról
3425
2/2009. (I. 23.) MNB rendelet
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
3426
3/2009. (I. 23.) MNB rendelet
Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
3437
2/2009. (I. 23.) NFGM–FVM együttes rendelet
Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosításáról
3441
1/2009. (I. 23.) OKM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről
3443
2/2009. (I. 23.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
3450
1006/2009. (I. 23.) Korm. határozat
Az egyes országos jelentőségű fejlesztési programok megvalósítására irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3463
1007/2009. (I. 23.) Korm. határozat
A Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat, valamint a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelről szóló 1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
3463
 
Hivatalos Értesítő (2009/3. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.