A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. június 12.,

péntek


 

79. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009.évi XLIV.törvény
A szakképzési hozzájárulásról és aképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI.törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról
17448
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről
17454
123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
17461
124/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
17465
18/2009. (VI. 12.) IRM rendelet
A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása szabályozásáról
17465
6/2009. (VI. 12.) KüM rendelet
Az állami vezetők külföldi napidíjáról
17471
12/2009. (VI. 12.) PM rendelet
A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól
17473
13/2009. (VI. 12.) PM rendelet
Egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról
17475
1/2009. (VI. 12.) TM rendelet
A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről
17482
1090/2009. (VI. 12.) Korm. határozat
Az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi támogatás megállapítására, folyósítására és afelhasználás ellenőrzésére felhasználható összeg meghatározására
17483
1091/2009. (VI. 12.) Korm. határozat
Kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről
17483
28/2009. (VI. 12.) ME határozat
Az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, az egy harmadik ország állampolgára által atagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
17484
29/2009. (VI. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aNATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság közötti, aNATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ Magyar Köztársaság területén történő létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17484
30/2009. (VI. 12.) ME határozat
A Central European Air Traffic Services (CEATS) megállapodások felmondásáról rendelkező megszüntető megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
17485

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.