A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. június 9.,

kedd


 

77. szám


 

Ára: 5175,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
17264
120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
17264
4/2009. (VI. 9.) MeHVM rendelet
A Fényes Elek Díj alapításáról és adományozásáról
17266
66/2009. (VI. 9.) FVM rendelet
A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet módosításáról
17267
67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról
17276
24/2009. (VI. 9.) KHEM rendelet
A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
17399
8/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet
A Szőlőskei-erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
17417
9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet
A Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
17418
2/2009. (VI. 9.) OVB állásfoglalás
A kampánycsend egyes kérdéseiről szóló 2/2007. (III. 19.) OVB állásfoglalás módosításáról
17419
68/2009. (VI. 9.) KE határozat
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja megbízatásának megszüntetéséről
17419
69/2009. (VI. 9.) KE határozat
A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja megbízatásának megszüntetéséről
17419
1087/2009. (VI. 9.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-Afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.