A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. június 4.,

csütörtök


 

76. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet
A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottság által 2007. március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február 29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetű szövege kihirdetéséről
17224
117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
17232
118/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
17239
65/2009. (VI. 4.) FVM rendelet
A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
17241
6/2009. (VI. 4.) HM rendelet
A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról
17247
17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet
A hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról
17252
1083/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság X., a Magyar– Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság VIII., a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság X. és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott ajánlások Kormány általi jóváhagyásáról
17255
1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról
17255
1085/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
Az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
17255
1086/2009. (VI. 4.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés céltartalékából előirányzat átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe
17256

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.