A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2009. május 29.,

péntek


 

74. szám


 

Ára: 1395,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XLI. törvény
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról
17120
2009. évi XLII. törvény
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról
17122
2009. évi XLIII. törvény
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
17122
114/2009. (V. 29.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
17122
7/2009. (V. 29.) KvVM rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
17128
13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelet
A szegregált lakókörnyezet felszámolása céljából helyi önkormányzat részére 2009. évben nyújtott támogatásról
17140
14/2009. (V. 29.) SZMM rendelet
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye teljesülésének igazolásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
17165
1080/2009. (V. 29.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti második Kiegészítő Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17166

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.