A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. május 27.,

szerda


 

72. szám


 

Ára: 315,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
16320
112/2009. (V. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek módosításáról
16321
14/2009. (V. 27.) NFGM rendelet
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
16324
25/2009. (V. 27.) OKM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
16328
47/2009. (V. 27.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V.31.) OGY határozat módosításáról
17065
48/2009. (V. 27.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII. 3.) OGY határozat módosításáról
17065
49/2009. (V. 27.) OGY határozat
A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről
17065
1076/2009. (V. 27.) Korm. határozat
A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodásban részes államává váláshoz szükséges bejelentésről
17066
1077/2009. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
17066
1078/2009. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyar Állam és a Kambodzsai Királyság között Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló adósságának konszolidálásáról és rendezéséről
17067
1079/2009. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
17067
22/2009. (V. 27.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 196/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
17067

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.