A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2009. május 22.,

péntek


 

70. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2009. (V. 22.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2009. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról
16232
64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről
16234
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
16236
58/2009. (V. 22.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16257
59/2009. (V. 22.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
16259
2/2009. PJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
16262
45/2009. (V. 22.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról
16266
46/2009. (V. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
16267
64/2009. (V. 22.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
16267
65/2009. (V. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
16268
66/2009. (V. 22.) KE határozat
Nyugállományú altábornagyi előléptetésről
16268
21/2009. (V. 22.) KüM határozat
Az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló, Hágában, 1993. június 23. napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt Módosító Okiratának kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXIX. törvény 4. és 5. §-ainak hatálybalépéséről
16268

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.