A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371143. látogatója

Budapest

2009. május 12.,

kedd


 

65. szám


 

Ára: 855,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2009. (V. 12.) NFGM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.cikkének (1)bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet módosításáról
15912
56/2009. (V. 12.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15914
35/2009. (V. 12.) OGY határozat
Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
15921
36/2009. (V. 12.) OGY határozat
Az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió kezelése érdekében szükséges intézkedésekről
15921
37/2009. (V. 12.) OGY határozat
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
15924
38/2009. (V. 12.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V.31.) OGY határozat módosításáról
15935
39/2009. (V. 12.) OGY határozat
A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 106/2008. (X. 3.) OGY határozat módosításáról
15935
40/2009. (V. 12.) OGY határozat
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról
15935
20/2009. (V. 12.) ME határozat
Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény részes feleinek konferenciáján való részvételről és az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve ideiglenes alkalmazhatóságáról rendelkező megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15935
21/2009. (V. 12.) ME határozat
Szakállamtitkárok kinevezéséről
15936

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.