A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. május 11.,

hétfő


 

64. szám


 

Ára: 855,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet
Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
15880
103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet
A Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről
15890
13/2009. (V. 11.) MNB rendelet
A 200 forintos címletű érme kibocsátásáról
15893
14/2009. (V. 11.) MNB rendelet
A 200 forintos címletű bankjegy bevonásáról
15894
15/2009. (V. 11.) EüM rendelet
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
15894
16/2009. (V. 11.) EüM rendelet
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
15895
21/2009. (V. 11.) KHEM rendelet
A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosításáról
15898
22/2009. (V. 11.) KHEM rendelet
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól
15900
1066/2009. (V. 11.) Korm. határozat
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról
15910

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.