A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. május 8.,

péntek


 

63. szám


 

Ára: 1395,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XXVIII. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
15832
2009. évi XXIX. törvény
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
15847
100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet
Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról
15858
101/2009. (V. 8.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosításáról
15861
12/2009. (V. 8.) MNB rendelet
A „Radnóti” emlékérme kibocsátásáról
15865
59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól
15865
60/2009. (V. 8.) FVM rendelet
A szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről
15872
1065/2009. (V. 8.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a DaimlerChrysler A.G. között 1999. április 21-én aláírt és 2004. augusztus 1-jén módosított Ipari Együttműködési Jegyzőkönyv lezárásáról és a felhalmozott elő-ellentételezési kreditek felhasználásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról
15876
19/2009. (V. 8.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
15876
1/2009. (V. 8.) PM határozat
Az Európai Bizottság N 540/2008. számú állami támogatási ügyben hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
15876
145/2009. (V. 8.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
15877

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.