A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371197. látogatója

Budapest

2009. május 6.,

szerda


 

62. szám


 

Ára: 1395,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XXVI. törvény
A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről
15784
2009. évi XXVII. törvény
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
15784
99/2009. (V. 6.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
15795
5/2009. (V. 6.) ME rendelet
A keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos szervezetirányítási jogköréről
15796
13/2009. (V. 6.) IRM rendelet
A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól
15796
5/2009. (V. 6.) KüM rendelet
Az állami vezetők külföldi napidíjáról
15800
53/2009. (V. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15802
54/2009. (V. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15819
55/2009. (V. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15823
1064/2009. (V. 6.) Korm. határozat
A keleti kapcsolatokkal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
15828
19/2009. (V. 6.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyszerűsítésének gyakorlati részleteiről szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 291/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
15828
20/2009. (V. 6.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
15829

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.