A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. április 30.,

csütörtök


 

61. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XXIII. törvény
A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról
15720
2009. évi XXIV. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
15725
2009. évi XXV. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
15727
58/2009. (IV. 30.) FVM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
15730
12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet
A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
15731
52/2009. (IV. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15767
33/2009. (IV. 30.) OGY határozat
Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról
15773
34/2009. (IV. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
15773
1061/2009. (IV. 30.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium feladatkörébe tartozó beruházások és eszközbeszerzések forrásának biztosításáról
15774
1062/2009. (IV. 30.) Korm. határozat
A Kvantum Faktor Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére nyújtandó egyszerű (sortartó) állami kezességvállalásról
15775
1063/2009. (IV. 30.) Korm. határozat
A 2010. évi Úszó, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság megrendezésével összefüggő állami szerepvállalásról
15775

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.