A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370466. látogatója

Budapest

2009. április 29.,

szerda


 

60. szám


 

Ára: 855,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet
A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról
15688
55/2009. (IV. 29.) FVM rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
15688
56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
15700
57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
15705
11/2009. (IV. 29.) PM rendelet
Az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályairól
15715
2/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
15716
63/2009. (IV. 29.) KE határozat
Miniszteri kinevezésről
15717

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.