A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. január 16.,

péntek


 

6. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet
A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról
74
2/2009. (I. 16.) FVM rendelet
A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosításáról
76
3/2009. (I. 16.) FVM rendelet
A szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
82
4/2009. (I. 16.) FVM rendelet
A kölcsönös megfeleltetéssel összefüggésben egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról
101
2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
106
1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról
131
1002/2009. (I. 16.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3362
1003/2009. (I. 16.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3362
 
Hivatalos Értesítő (2008/2. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.