A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. április 28.,

kedd


 

59. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2009. (IV. 28.) ME rendelet
A miniszterelnök helyettesítéséről
15664
11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről
15664
51/2009. (IV. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15667
57/2009. (IV. 28.) KE határozat
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
15677
58/2009. (IV. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
15677
59/2009. (IV. 28.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
15678
60/2009. (IV. 28.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatásról
15678
61/2009. (IV. 28.) KE határozat
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
15679
62/2009. (IV. 28.) KE határozat
Nyugállományú rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
15679
2/2009. (IV. 28.) HM határozat
A Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról
15679
18/2009. (IV. 28.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között atársadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2009. évi II. törvény 2. és 3.§-ai hatálybalépéséről
15679

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.