A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. április 24.,

péntek


 

57. szám


 

Ára: 5175,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
A felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
15465
93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
A pedagógus-továbbképzésről, apedagógus-szakvizsgáról, valamint atovábbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
15503
94/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról
15558
95/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és aveszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999.évi LXXIV.törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
15563
96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
A 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről
15567
97/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és aNorvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
15576
48/2009. (IV. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15589
49/2009. (IV. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15591
50/2009. (IV. 24.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
15593
30/2009. (IV. 24.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
15596
31/2009. (IV. 24.) OGY határozat
A Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységéről (2007. június–2008. október) szóló jelentés elfogadásáról
15596
32/2009. (IV. 24.) OGY határozat
A lakossági hitelezés biztonságának növeléséről, aTeljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának áttekintéséről, a lakosságnak nyújtott hitelműveletekkel kapcsolatos tájékoztatás javításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről
15596
1054/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15597
1055/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
A Magyar Népköztársaság és aRomán Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
15597
1056/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aGripen International Kommanditbolag között 2001. december 20-án aláírt és 2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodás lezárásáról
15598
1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaságnak aszabadság, biztonság és ajog érvényesülése térségében való együttműködésére vonatkozó 2009–2014 közötti kormányzati stratégiájáról
15598
1058/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
A Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, valamint eljárási szabályainak elfogadásáról szóló 2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
15616
1059/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
Az Apertus Közalapítvány aNyitott Szakképzésért és aTávoktatásért Alapító Okiratának módosításáról
15616
1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozat
A 2009.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából
15617
18/2009. (IV. 24.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aHorvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és aHorvát Köztársaság között aközúti, avasúti és avízi határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
15621

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.