A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. április 17.,

péntek


 

54. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
14630
20/2009. (IV. 17.) KHEM–ÖM együttes rendelet
A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról
14641
28/2009. (IV. 17.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendeléséről
14646
29/2009. (IV. 17.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
14646
1051/2009. (IV. 17.) Korm. határozat
A válságkezelő program végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
14646
1052/2009. (IV. 17.) Korm. határozat
Az egyes országos jelentőségű fejlesztési programok megvalósítására irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
14647
1053/2009. (IV. 17.) Korm. határozat
Az infokommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
14647

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.