A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. április 16.,

csütörtök


 

52. szám


 

Ára: 2475,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet
A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról
14547
12/2009. (IV. 16.) EüM rendelet
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosításáról
14559
46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
14560
47/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
14572
48/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
14573
49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
14576
50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról
14579
51/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
14595
52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható kiegészítő támogatás 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
14611
53/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
Egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról
14613
54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
A tejfeldolgozók által igénybe vehető de minimis támogatásról
14613
19/2009. (IV. 16.) KHEM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
14617
21/2009. (IV. 16.) OKM rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 2008/2009. évi tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet módosításáról
14619
1049/2009. (IV. 16.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2009. évi közvetlen termelői támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról
14621
1050/2009. (IV. 16.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
14621

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.