A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. április 14.,

kedd


 

51. szám


 

Ára: 5175,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelet
A pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható állami garancia eljárási szabályairól
14386
3/2009. (IV. 14.) ME rendelet
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről
14392
9/2009. (IV. 14.) IRM rendelet
A Budapesti Rendőr-főkapitányság, aFővárosi Büntetés- végrehajtási Intézet és aBudapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet módosításáról
14392
18/2009. (IV. 14.) KHEM rendelet
A közúti járművezetők és aközúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
14393
5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet
A vízgazdálkodási tanácsokról
14395
6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről ésaszennyezések méréséről
14398
10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet
Az építésügyi célelőirányzatról
14414
11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, aXIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009.évi felhasználásának rendjéről
14420
9/2009. (IV. 14.) PM–ÖM együttes rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet módosításáról
14429
10/2009. (IV. 14.) PM rendelet
A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról
14453
10/2009. (IV. 14.) SZMM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a Munkerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról
14541
27/2009. (IV. 14.) OGY határozat
A miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kifejezéséről és az új miniszterelnök megválasztásáról
14543
1/2009. (IV. 14.) HM határozat
A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról
14543

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.