A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. április 11.,

szombat


 

49. szám


 

Ára: 1395,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet módosításáról
14331
43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
A feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet módosításáról
14333
44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
14334
45/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
14343
9/2009. (IV. 11.) NFGM rendelet
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1)bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 27/2007. (X. 10.) ÖTM rendelet módosításáról
14350
7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint agyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresőkfoglalkoztatásának elősegítéséről, továbbáazösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004.éviCXXIII.törvény 8.§-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének ésellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól
14357
8/2009. (IV. 11.) PM rendelet
A START-kártya felhasználásának, ajárulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
14359
9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14362
114/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14364
115/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14365
116/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14366
117/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14366
118/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14367
119/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14368
120/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14368
121/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14369
122/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14370
123/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14370
124/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14371
125/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14371
126/2009. (IV. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
14372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.