A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. április 10.,

péntek


 

48. szám


 

Ára: 4635,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XXI. törvény
Az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
14187
2009. évi XXII. törvény
A központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
14188
81/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról
14191
82/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításával összefüggő módosításáról
14192
83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
A ,,King’s City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14196
84/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
14200
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól
14201
86/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
14226
87/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
14286
10/2009. (IV. 10.) EüM rendelet
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosításáról
14287
11/2009. (IV. 10.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosításáról
14289
4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról
14292
4/2009. (IV. 10.) KüM rendelet
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól
14298
45/2009. (IV. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14311
46/2009. (IV. 10.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
14319
1044/2009. (IV. 10.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14320
1045/2009. (IV. 10.) Korm. határozat
A központosított illetményszámfejtés teljes körűvé tételéhez szükséges intézkedésről
14320
1046/2009. (IV. 10.) Korm. határozat
A „Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért” Alapítvány támogatásáról
14321
15/2009. (IV. 10.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
14322

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.