A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. április 8.,

szerda


 

47. szám


 

Ára: 855,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és atámogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint agyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
14154
39/2009. (IV. 8.) FVM rendelet
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
14155
40/2009. (IV. 8.) FVM rendelet
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról
14156
41/2009. (IV. 8.) FVM rendelet
A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról
14157
19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről
14169
6/2009. (IV. 8.) PM rendelet
A költségvetési viszontgarancia vállalásának ésérvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
14179
49/2009. (IV. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14180
50/2009. (IV. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14181
1043/2009. (IV. 8.) Korm. határozat
A szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
14181

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.