A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370464. látogatója

Budapest

2009. április 8.,

szerda


 

46. szám


 

Ára: 2475,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról
14075
74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
14077
75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az aktív korúak ellátásával összefüggő módosításáról
14088
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról
14090
77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14096
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14110
79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14114
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
14118
38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009.évi finanszírozásának szabályairól
14124
7/2009. (IV. 8.) IRM rendelet
A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet, valamint abíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról és ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról
14132
8/2009. (IV. 8.) IRM rendelet
Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról
14134
16/2009. (IV. 8.) KHEM–PM együttes rendelet
A vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló 50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról
14135
17/2009. (IV. 8.) KHEM–PM együttes rendelet
A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint ahálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 83/2007. (X. 6.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról
14135
44/2009. (IV. 8.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14137
1/2009. KJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
14144
48/2009. (IV. 8.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megbízatása megszűnéséről
14147
1040/2009. (IV. 8.) Korm. határozat
Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Visszatérési Alap felelős hatóságainak, illetve az Európai Menekültügyi Alap ellenőrzési hatóságának kijelöléséről, továbbá aKülső Határok Alap intézményi rendszeréről szóló 1085/2007. (XI. 9.) Korm. határozat módosításáról
14148
1041/2009. (IV. 8.) Korm. határozat
A Roma Kulturális Központ létrehozásával összefüggő egyes kérdésekről
14149
1042/2009. (IV. 8.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
14149

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.