A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371187. látogatója

Budapest

2009. április 3.,

péntek


 

43. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi XIII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
13720
2009. évi XIV. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
13723
2009. évi XV. törvény
A hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
13727
2009. évi XVI. törvény
Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről
13736
72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14009
8/2009. (IV. 3.) EüM rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet ésaszakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerészésklinikai szakpszichológus szakképesítésmegszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról
14012
36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
14014
37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
14022
15/2009. (IV.3.) KHEM rendelet
A felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról
14035
20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009.évi felhasználásának szabályairól
14035
42/2009. (IV. 3.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14046
43/2009. (IV. 3.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
14049
46/2009. (IV. 3.) KE határozat
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
14051
47/2009. (IV. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
14052
 
Tárgymutató a 2009. február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.