A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. április 2.,

csütörtök


 

42. szám


 

Ára: 7335,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről
13497
67/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Közösség és aMagyar Köztársaság közötti Kiegészítő Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
13554
68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
A meghagyással kapcsolatos eljárás és ameghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól
13558
69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
13564
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének, és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról
13567
71/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
Egyes, a fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó kormányrendeletek módosításáról
13569
34/2009. (IV. 2.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
13570
35/2009. (IV. 2.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból akertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
13572
7/2009. (IV. 2.) NFGM rendelet
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról
13579
8/2009. (IV. 2.) NFGM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.cikkének (1)bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet módosításáról
13586
13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
Az érettségi és aszakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
13596
14/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
A szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
13611
15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
A pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről
13618
16/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
13650
17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
13656
18/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
A komprehenzív iskolamodellek megszervezéséhez kapcsolódó támogatás igénylési, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
13679
19/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
13686
17/2009. (IV. 2.) ÖM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
13694
18/2009. (IV. 2.) ÖM rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról
13695
8/2009. (IV. 2.) SZMM rendelet
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról szóló 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet módosításáról
13702
1/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
13703
25/2009. (IV. 2.) OGY határozat
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról
13706
26/2009. (IV. 2.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
13707
1038/2009. (IV. 2.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
13707
1039/2009. (IV. 2.) Korm. határozat
A katasztrófavédelmi felkészülés és megelőzés 2009. évi feladatairól
13707
15/2009. (IV. 2.) KüM határozat
Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint akapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
13710
16/2009. (IV. 2.) KüM határozat
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008.évi XII.törvény 2.és 3.§-ainak hatálybalépéséről
13710
17/2009. (IV. 2.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2/2008. (I. 8.) Korm. rendelet 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
13710
95/2009. (IV. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13711
96/2009. (IV. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13711

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.