A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2009. március 31.,

kedd


 

41. szám


 

Ára: 5175,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
63/2009. (III. 31.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló, Szarajevóban 2008. június 12-én aláírt Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről
13336
64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet
Az energia-végfelhasználás hatékonyságával és az energetikai szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
13341
65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
13345
32/2009. (III. 31.) FVM rendelet
Az agrárkár-enyhítési eljárásról
13373
33/2009. (III. 31.) FVM rendelet
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
13389
5/2009. (III. 31.) IRM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
13392
6/2009. (III. 31.) IRM rendelet
Egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13468
14/2009. (III. 31.) KHEM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
13491

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.