A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. január 10.,

szombat


 

4. szám


 

Ára: 1125,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2009. (I. 10.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
30
4/2009. (I. 10.) Korm. r.
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről
42
1/2009. (I. 10.) ÖM r.
Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről és elszámolási rendjéről
50
2/2009. (I. 10.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a moldovai vízumkérelmezők személyes adatainak átadásáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
60
3/2009. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalási cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről szóló 2008. évi XLIII. tör vény 2-4. §-ai hatálybalépéséről
60
4/2009. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi LXVII. tör vény 2-3. §-ai hatálybalépéséről
60
5/2008. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 197/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
61
6/2009. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten, 2008. május 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi LXXII. tör vény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
61
7/2009. (I. 10.) KüM h.
A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 274/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
61

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.