A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. március 27.,

péntek


 

38. szám


 

Ára: 2475,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi X. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
7669
2009. évi XI. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
7676
59/2009. (III. 27.) Korm. rendelet
A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
7679
60/2009. (III. 27.) Korm. rendelet
Egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7679
30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és amentesség fenntartásáról
7681
31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól
7687
13/2009. (III. 27.) KHEM rendelet
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
7693
3/2009. (III. 27.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről
7694
12/2009. (III. 27.) OKM rendelet
A helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról
7703
5/2009. (III. 27.) PM rendelet
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
7705
34/2009. (III. 27.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7706
35/2009. (III. 27.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7711
36/2009. (III. 27.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7722
37/2009. (III. 27.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
7724
38/2009. (III. 27.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
7725
39/2009. (III. 27.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
7726
40/2009. (III. 27.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
7727
41/2009. (III. 27.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
7728
1034/2009. (III. 27.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
7737
1035/2009. (III. 27.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program fekvőbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos, aFővárosi Önkormányzat „Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II.ütem” című kiemelt projektjével összefüggő többletkapacitás előzetes befogadásáról
7738
13/2009. (III. 27.) ME határozat
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ellenőrző Bizottsága tagjának visszahívásáról
7739
14/2009. (III. 27.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3.§-ai hatálybalépéséről
7739
 
Hivatalos Értesítő (2009/12. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.