A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. március 25.,

szerda


 

36. szám


 

Ára: 585,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2009. (III. 25.) MeHVM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamintanemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
7640
7/2009. (III. 25.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelet
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
7643
29/2009. (III. 25.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7655
12/2009. (III. 25.) KHEM rendelet
A Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról
7657
4/2009. (III. 25.) PM rendelet
A Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006.(III.23.) PM rendelet módosításáról
7657
1/2009. PJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
7658
21/2009. (III. 25.) OGY határozat
A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felvétele jubileumának méltatásáról
7660
22/2009. (III. 25.) OGY határozat
A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről
7661
23/2009. (III. 25.) OGY határozat
Az ÁPV Zrt. és jogelődei – mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek– tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990–2007.) szóló jelentés elfogadásáról
7661
24/2009. (III. 25.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
7662

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.