A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371205. látogatója

Budapest

2009. március 18.,

szerda


 

34. szám


 

Ára: 4365,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról
7448
27/2009. (III. 18.) FVM rendelet
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
7458
3/2009. (III. 18.) HM rendelet
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról
7472
11/2009. (III. 18.) KHEM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról
7479
5/2009. (III. 18.) NFGM rendelet
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó állami támogatások felhasználásának szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
7555
7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
7570
13/2009. (III. 18.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes Programról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet 2–3. §-ai hatálybalépéséről
7579

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.