A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369727. látogatója

Budapest

2009. március 17.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: 3555,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
56/2009. (III. 17.) Korm. rendelet
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007.(X.19.)Korm. rendelet módosításáról
7336
57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet
A Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7336
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
Az orvostechnikai eszközökről
7343
25/2009. (III. 17.) FVM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
7397
26/2009. (III. 17.) FVM rendelet
Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
7408
2/2009. (III. 17.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter által alapítható ésadományozható elismerésekről szóló 27/2002.(IV.17.) HM rendelet módosításáról
7422
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet
A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról
7423
38/2009. (III. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7430
39/2009. (III. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7430
40/2009. (III. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7431
41/2009. (III. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7433
42/2009. (III. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7433
1030/2009. (III. 17.) Korm. határozat
A központi vámkezeléssel kapcsolatban ahagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7434
1031/2009. (III. 17.) Korm. határozat
A tartományi szintű kapcsolatok ápolásának módjáról szóló 2128/1995. (V. 9.) Korm. határozat módosításáról
7435
1032/2009. (III. 17.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazatifeladatokról
7435
1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat
A 2009.évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
7436
12/2009. (III. 17.) ME határozat
A tartományi szintű kapcsolatok ápolásának módjáról
7438
11/2009. (III. 17.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya ésazAzerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között agazdasági együttműködésről szóló, Budapesten, 2008. február 18-án aláírt Megállapodáskihirdetéséről szóló 195/2008.(VIII.4.)Korm.rendelet 2. és 3.§-ának hatálybalépéséről
7439
12/2009. (III. 17.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek működéséről szóló, Budapesten, 2008. május 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 263/2008. (XI.6.) Korm. rendelet 2. és 3.§-ának hatálybalépéséről
7439

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.