A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. március 4.,

szerda


 

26. szám


 

Ára: 3825,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
39/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló megállapodás kihirdetéséről
4898
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről
4899
41/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a határmenti térségekben történő foglalkoztatásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
4902
42/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
4902
43/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció Kormánya között a fegyverzet, haditechnikai eszközök és azok tartalék alkatrészeinek a Magyar Köztársaságban a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége licencei alapján történő gyártásának rendjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
4904
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
4907
45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
4908
46/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a budapesti Bolgár Kulturális Intézet és a szófiai Magyar Kulturális Intézet státusáról és tevékenységéről szóló megállapodás kihirdetéséről
4911
47/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
A NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E-3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről
4913
7/2009. (III. 4.) OKM rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről, valamint a fizető nézőszám alsó határáról
4915
8/2009. (III. 4.) OKM rendelet
A helyi önkormányzatok részére az önkormányzati és egyéb hivatásos zenei előadó-művészeti szervezetek működésére adható támogatások igénybevételének rendjéről
4924
4/2009. (III. 4.) SZMM rendelet
A regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról
4930
5/2009. (III. 4.) SZMM rendelet
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
4933
17/2009. (III. 4.) OGY határozat
A Kábítószerügyi eseti bizottság tevékenységéről (2007. november–2008. október) szóló jelentés elfogadásáról
5015
18/2009. (III. 4.) OGY határozat
A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készítendő új nemzeti stratégiai programról
5015

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.