A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. február 27.,

péntek


 

24. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről
4811
9/2009. (II. 27.) MNB rendelet
A tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára ésszabályzataira vonatkozó követelményekről
4813
10/2009. (II. 27.) MNB rendelet
A központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről
4818
11/2009. (II. 27.) MNB rendelet
A tőkepiacról szóló törvény szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet szabályzataira vonatkozó követelményekről
4822
12/2009. (II. 27.) FVM rendelet
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
4827
13/2009. (II. 27.) FVM rendelet
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről
4841
9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről
4845
10/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009.(II.26.)ÖMrendelet módosításáról
4856
4/2009. (II. 27.) OGY határozat
Népi kezdeményezésről
4857
5/2009. (II. 27.) OGY határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
4857
6/2009. (II. 27.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
4857
7/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4857
8/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4858
9/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Karsai József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4858
10/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Karsai József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4858
11/2009. (II. 27.) OGY határozat
Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4858
12/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4859
13/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4859
14/2009. (II. 27.) OGY határozat
Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4859
15/2009. (II. 27.) OGY határozat
Nyakó István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4859
16/2009. (II. 27.) OGY határozat
Szabados József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4860
1021/2009. (II. 27.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
4860
59/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4860
60/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4861
61/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4861
62/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4862
63/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4862
64/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4863
65/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4863
66/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4864
67/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4864
68/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4865
69/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4865
70/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4866
71/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4866
72/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4867
73/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4868
74/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4868
75/2009. (II. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4869
 
Tárgymutató a 2009. január hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
 
Hivatalos Értesítő (2009/8. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.