A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. február 20.,

péntek


 

21. szám


 

Ára: 1935,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól
4594
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
4603
35/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4633
5/2009. (II. 20.) OKM rendelet
A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról
4633
5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet
A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
4634
14/2009. (II. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4647
15/2009. (II. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4648
16/2009. (II. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4649
17/2009. (II. 20.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
4650
18/2009. (II. 20.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
4652
8/2009. (II. 20.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
4653
9/2009. (II. 20.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
4653
 
Tárgymutató a 2008. december hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
 
Hivatalos Értesítő (2009/7. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.