A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. február 19.,

csütörtök


 

20. szám


 

Ára: 1665,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény ésafalugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
4538
29/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatásáról szóló 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4539
30/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
4543
31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4545
32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
A vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról
4548
1/2009. (II. 19.) OGY határozat
A Költségvetési Tanács tagjainak megválasztásáról
4557
2/2009. (II. 19.) OGY határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról
4557
3/2009. (II. 19.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
4557
1017/2009. (II. 19.) Korm. határozat
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
4558
1018/2009. (II. 19.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
4558
1019/2009. (II. 19.) Korm. határozat
A Kormány 2009–2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről
4578
7/2009. (II. 19.) ME határozat
Egyes szociális biztonsági egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról
4592

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.