A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2009. december 29.,

kedd


 

194. szám


 

Ára: 8685 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CLV. törvény
A minősített adat védelméről
47843
2009. évi CLVI. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
47867
2009. évi CLVII. törvény
A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról
47868
2009. évi CLVIII. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
47868
335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről
47869
336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
47885
337/2009. (XII. 29.) Korm.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti rendelet államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról
47891
338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
47904
49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet
A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
47906
178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról
47907
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről
47925
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól
47942
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról
47954
20/2009. (XII. 29.) HM rendelet
Az étkezési utalvánnyal való ellátásról
48018
21/2009. (XII. 29.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról
48021
22/2009. (XII. 29.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek adózással és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításával összefüggő módosításáról
48032
80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
48037
81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
48040
82/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról
48044
22/2009. (XII. 29.) KvVM rendelet
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
48047
32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
48051
38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet
A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
48053
34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
48061
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól
48062
44/2009. (XII. 29.) PM rendelet
Egyes jövedéki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
48073
176/2009. (XII. 29.) KE határozat
Államtitkár megbízatásának megszűnéséről és államtitkár kinevezéséről
48097
1228/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A terrorfelderítés műveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló 2239/2005. (X. 28.) Korm. határozat módosításáról
48097
1229/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő hulladéklerakó telep környezeti kármentesítéséről
48098
115/2009. (XII. 29.) ME határozat
Szakállamtitkár felmentéséről
48099
116/2009. (XII. 29.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
48099
117/2009. (XII. 29.) ME határozat
Szakállamtitkár kinevezéséről
48100

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.