A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369728. látogatója

Budapest

2009. december 29.,

kedd


 

193. szám


 

Ára: 8145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CLIV. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
47035
317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
47091
318/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
47167
319/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
47168
320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a működési engedélyeztetéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
47169
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
47184
322/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról
47204
323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
47206
324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről
47214
325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A pénz- és tőkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
47215
326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
47236
327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
47238
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról
47246
329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról
47253
330/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
47254
331/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
47256
332/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról
47257
333/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
47260
334/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
47262
48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról
47265
1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
Egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési támogatásáról
47830
1223/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A határátkelőhelyek fejlesztésének időszerű feladatairól
47831
1224/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési költsége 2009. évi megtakarításának felhasználásáról
47832
1225/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A HU9907 számú PHARE programmal kapcsolatos európai bizottsági követelés rendezéséről
47835
1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és egyes előirányzatok csökkentéséről
47836
1227/2009. (XII. 29.) Korm. határozat
A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb távú működőképességéhez szükséges egyes intézkedésekről
47840

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.