A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. december 23.,

szerda


 

191. szám


 

Ára: 4635 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CL. törvény
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
46158
305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet
A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól
46196
175/2009. (XII. 23.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes miniszteri rendeletek módosításáról
46199
74/2009. (XII. 23.) IRM rendelet
Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekbenszóló 25/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
46201
75/2009. (XII. 23.) IRM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérőlszóló 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrőlszóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításáról
46203
36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásárólszóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról
46209
37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet
A Nemzeti Kulturális Alaprólszóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásárólszóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
46277
32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet
A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
46278
1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozat
A minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekrőlszóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról
46288
1219/2009. (XII. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedések végrehajtásáról, valamint a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt, de időközben meghiúsult kötelezettségvállalások előirányzat-maradványainak átcsoportosításáról
46292
112/2009. (XII. 23.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről
46299
113/2009. (XII. 23.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
46299
114/2009. (XII. 23.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről
46300

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.