A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371152. látogatója

Budapest

2009. december 22.,

kedd


 

190. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól
46126
302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról
46142
303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról
46144
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
46145
38/2009. (XII. 22.) PM rendelet
Az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról
46148
39/2009. (XII. 22.) PM rendelet
A szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről
46150
40/2009. (XII. 22.) PM rendelet
Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet és a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
46153
41/2009. (XII. 22.) PM rendelet
A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
46155

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.