A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. február 18.,

szerda


 

19. szám


 

Ára: 4095,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2009. (II. 18.) FVM rendelet
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
4410
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet
A muzeális intézmények szakfelügyeletéről
4522
4/2009. (II. 18.) OKM rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
4524
3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
4526
1/2009. (II. 18.) OVB állásfoglalás
Az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról
4530
10/2009. (II. 18.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi XC. törvény 2. és 3. §-ának hatályba lépéséről
4531
50/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4532
51/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4532
52/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4533
53/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4533
54/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4534
55/2009. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
4534

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.