A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. december 22.,

kedd


 

189. szám


 

Ára: 7065 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXLVIII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról
45916
2009. évi CXLIX. törvény
A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról
45947
46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet
A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról
46043
171/2009. (XII. 22.) FVM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő tagállami hatáskörbe tartozó támogatásokkal kapcsolatos egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
46047
172/2009. (XII. 22.) FVM rendelet
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról
46059
173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet
A Bor Eredetvédelmi Tanácsról
46060
174/2009. (XII. 22.) FVM rendelet
Az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet módosításáról
46061
70/2009. (XII. 22.) IRM rendelet
A közterület-felügyelet, valamint a polgárőrszervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a gázspray igénylésének rendjéről, a térítés módjáról, a könnygázszóró palack, illetve a gázspray átvételének, valamint visszavételének szabályairól
46062
71/2009. (XII. 22.) IRM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
46063
72/2009. (XII. 22.) IRM rendelet
A hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet módosításáról
46066
73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet
A munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól
46066
79/2009. (XII. 22.) KHEM rendelet
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet módosításáról
46068
19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
46068
20/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet
A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről
46069
21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
46076
34/2009. (XII. 22.) PM rendelet
A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról
46085
35/2009. (XII. 22.) PM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
46087
36/2009. (XII. 22.) PM rendelet
Az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról szóló 15/2008. (V. 16.) PM rendelet módosításáról
46088
37/2009. (XII. 22.) PM rendelet
A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról
46091
30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról
46095
31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
46099
489/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46109
490/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46110
491/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46110
492/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46111
493/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46112
494/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46113
495/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46114
496/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46115
497/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46116
498/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46116
499/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46117
500/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46118
501/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46119
502/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46120
503/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46121
504/2009. (XII. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
46122

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.