A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371140. látogatója

Budapest

2009. december 21.,

hétfő


 

188. szám


 

Ára: 4635 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXLVI. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
45649
2009. évi CXLVII. tör vény
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
45649
293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
45657
294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videókapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről
45663
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
45673
296/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletmódosításáról
45674
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
45680
298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
45693
299/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Listakihirdetéséről szóló 96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról
45702
300/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
45704
33/2009. (XII. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
45705
68/2009. (XII. 21.) IRM rendelet
A magyar–szlovák államhatáron a 2006–2009. években végrehajtott 8. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló, Radaván, 2009. április 24-én aláírt zárójelentés és a határvonal részletes leírásának kiegészítője jóváhagyásáról
45706
69/2009. (XII. 21.) IRM rendelet
A Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár 2003. és 2008. közötti közös ellenőrzéséről szóló, Vásárosnaményban, 2009. április 9-én aláírt zárójegyzőkönyv és a kiegészítő határokmányok jóváhagyásáról
45748
32/2009. (XII. 21.) PM rendelet
A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről
45836
33/2009. (XII. 21.) PM rendelet
A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
45846
105/2009. (XII. 21.) OGY határozat
A közszféra alapvető etikai követelményeiről
45848
106/2009. (XII. 21.) OGY határozat
A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról
45849
1216/2009. (XII. 21.) Korm. határozat
Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás és a légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
45894
1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítése elszámolásáról
45894

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.