A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. december 18.,

péntek


 

186. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
45316
45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
45331
18/2009. (XII. 18.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról
45386
99/2009. (XII. 18.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február–2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról
45392
100/2009. (XII. 18.) OGY határozat
Alexa György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
45392
101/2009. (XII. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
45393
102/2009. (XII. 18.) OGY határozat
Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról
45393
103/2009. (XII. 18.) OGY határozat
A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő projekttámogatási megállapodás aláírásának, valamint egy európai Nabucco koordinátor kijelölésének támogatásáról
45394
104/2009. (XII. 18.) OGY határozat
A Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról
45394
1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat
A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, afejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a2009.évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról
45396
1215/2009. (XII. 18.) Korm. határozat
A 2009.évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
45397
110/2009. (XII. 18.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
45402
111/2009. (XII. 18.) ME határozat
Szakállamtitkár kinevezéséről
45402

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.