A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2009. december 17.,

csütörtök


 

184. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXL. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
45105
2009. évi CXLI. törvény
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
45105
2009. évi CXLII. törvény
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról
45125
62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
A Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
45133
63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről
45144
64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról
45148
65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
45154
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
Az egyéni vállalkozói igazolványról
45159
121/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45169
122/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45188
123/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45192
124/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45194
125/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45197
126/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45202
127/2009. (XII. 17.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
45206
173/2009. (XII. 17.) KE határozat
Bíró felmentéséről és bírák kinevezéséről
45217
174/2009. (XII. 17.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
45217
175/2009. (XII. 17.) KE határozat
Vezérezredes szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
45218
1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
45218
109/2009. (XII. 17.) ME határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgató-helyettesének felmentéséről
45220

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.