A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. december 15.,

kedd


 

183. szám


 

Ára: 10845 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXXXIX. törvény
A 2011. évi népszámlálásról
44779
287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
44781
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
44782
11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
44973
167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet
A cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
44982
168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
45008
76/2009. (XII. 15.) KHEM rendelet
A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról
45011
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól
45072
78/2009. (XII. 15.) KHEM–KvVM–PM együttes rendelet
Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM–KöM–PM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről
45093
31/2009. (XII. 15.) NFGM rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet módosításáról
45094
97/2009. (XII. 15.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
45096
98/2009. (XII. 15.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
45096
172/2009. (XII. 15.) KE határozat
Miniszteri megbízatás megszűnéséről, valamint miniszter kinevezéséről
45097
1212/2009. (XII. 15.) Korm. határozat
Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épületének építésére és berendezésére történő átcsoportosításról
45097
107/2009. (XII. 15.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke megbízásáról
45099
108/2009. (XII. 15.) ME határozat
Szakállamtitkár felmentéséről
45099
28/2009. (XII. 15.) KüM határozat
A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
45099
29/2009. (XII. 15.) KüM határozat
A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi LIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
45100
30/2009. (XII. 15.) KüM határozat
A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXXI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
45100
31/2009. (XII. 15.) KüM határozat
Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XXX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
45101
32/2009. (XII. 15.) KüM határozat
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló 2004. október 11-én aláírt Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
45101

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.