A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370464. látogatója

Budapest

2009. december 11.,

péntek


 

180. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
44556
281/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a biológiai és táji sokféleség megőrzéséről és fenntartható használatáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
44557
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
44573
283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról
44578
284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
44579
285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
44580
286/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
44581
43/2009. (XII. 11.) EüM rendelet
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról
44582
29/2009. (XII. 11.) SZMM rendelet
A Nemzeti Civil Alapprogram működését érintő egyes kérdésekről
44583
170/2009. (XII. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
44588
171/2009. (XII. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
44588
1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
A 2010. évi közmunkaprogramok főbb pályázati elveiről
44589
1209/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
A Pécs II. Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adásának végrehajtásáról
44590
1210/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2009. év II. félévében rendezésre javasolt ingatlanok rendezéséről, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
44592
1211/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
44596
103/2009. (XII. 11.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között megkötött Egyetértési Megállapodáshoz (Memorandum of Understanding, MoU) kapcsolódó harmadik Kiegészítő Egyetértési Megállapodás (Supplemental Memorandum of Understanding) létrehozására adott felhatalmazásról
44597
104/2009. (XII. 11.) ME határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezéséről
44597
105/2009. (XII. 11.) ME határozat
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről, valamint új magyar társelnök kinevezéséről
44598
106/2009. (XII. 11.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
44598
468/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44598
469/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44599
470/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44600
471/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44601
472/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44602
473/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44603
474/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44604
475/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44605
476/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44605
477/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44606
478/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44607
479/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44608
480/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44609
481/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44610
482/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44611
483/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44611
484/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44612
485/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44613
486/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44614
487/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44615
488/2009. (XII. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
44617

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.