A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. december 9.,

szerda


 

177. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXXVIII. törvény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről
43978
277/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
43979
278/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet
A házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az e szolgáltatások körében tevékenységet végző személyek elmaradt juttatásainak megelőlegezéséről
43979
279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet
Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról
43982
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
44000
75/2009. (XII. 9.) KHEM rendelet
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
44002
30/2009. (XII. 9.) PM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
44003
95/2009. (XII. 9.) OGY határozat
A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló jelentés
44004
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat
A 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
44004
1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat
A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról
44194
1207/2009. (XII. 9.) Korm. határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
44194
102/2009. (XII. 9.) ME határozat
A Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC) létrehozásáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
44196

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.