A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. december 4.,

péntek


 

175. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról
43892
42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról
43895
165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet
A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
43919
69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
43920
70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
43925
29/2009. (XII. 4.) PM rendelet
Egyes önkormányzati adóztatási tárgyú PM rendeletek módosításáról
43929
28/2009. (XII. 4.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet módosításáról
43956

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.