A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370973. látogatója

Budapest

2009. december 3.,

csütörtök


 

174. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
43861
274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet
A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
43867
275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
43868
17/2009. (XII. 3.) HM rendelet
A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
43873
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
43876
2/2009. (XII. 3.) OGY politikai nyilatkozat
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érintően aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban
43882
94/2009. (XII. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
43883
163/2009. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
43883
164/2009. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
43884
165/2009. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
43885
166/2009. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
43885
167/2009. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
43886
168/2009. (XII. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
43886
169/2009. (XII. 3.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
43887
97/2009. (XII. 3.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
43887
98/2009. (XII. 3.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
43888
99/2009. (XII. 3.) ME határozat
A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
43888
100/2009. (XII. 3.) ME határozat
A Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek Oroszországba történő visszaszállításával kapcsolatos szerződések létrehozására adott felhatalmazásról szóló 21/2006. (XI. 13.) ME határozat módosításáról
43889
101/2009. (XII. 3.) ME határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjai megbízatásának megszűnéséről és új tagok megbízásáról
43889
4/2009. (XII. 3.) PM határozat
Az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról
43890

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.